January 18, 2018

10 nội dung bắt buộc có trong bảng nội quy khách sạn

Nội quy bạn bè sạn là căn cứ đảm bảo nề nếp, câu hỏi an toàn - an ninh của mỗi khách sạn ấy vậy mà khách lưu trú đều phải tuân thủ. 

Vậy trong bảng nội quy khách sạn thường có những nội dung nào? Bài viết ở bên dưới của http://nguyenthanhcong92.mee.nu sẽ bổ trợ bạn giải thích câu hỏi này. 

Nội quy khách sạn

 Mục đích của việc tạo dựng nội quy khách sạn - Xuất pháp của việc nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh người quen mới đến sạn để thực hiện phần lớn hành vi vi phạm pháp luật (mại dâm, buôn bán ma túy, …) nên lĩnh vực kinh doanh này luôn được pháp luật quản lý rất chia chẽ. 

Bởi vì vậy mà người quen mới đến sạn nhu cầu có nội quy cụ thể người quen mới đến lưu trú không vi phạm, chắc chắn tuân thủ quy định của pháp luật. 

 - Đảm bảo nề nếp hoạt động, vấn đề an toàn - an trụm trong người thân đến chơi sạn. 

 - Là căn cứ chăm nom quyền lợi của các bạn và của khách sạn khi sở hữu vấn đề xảy đến. Một số quy định thường có trong bảng nội quy bạn bè sạn 

- Quy định về các loại giấy tờ điều đó khách lưu trú bắt buộc xuất trình khi chế biến thủ tục check-in, giám sát tài sản khi nhận phòng. 

 - Các quy định chắc chắn an toàn cháy nổ: không nấu ăn trong phòng, sử dụng các vật liệu dễ gây cháy nổ… 

 - Những quy định về chắc chắn an toàn - an ninh trong khách sạn: không mang chất cẩm, chất độc hại, vũ khí, chất nổ vào khách sạn; bảo vệ tài sản cá nhân của khách lưu trú; bạn bè đến thăm… 

 - Phần nhiều quy định bảo vệ tài sản của khách sạn: sử dụng số nhiều trang thiết bị theo chỉ cách làm, không phá hoại tài sản trong phòng… 

 - Quy định về bảo vệ vệ sinh chung trong khách sạn. 

 - Quy định về thời gian check-out, thủ tục trả phòng, thanh toán. Nội quy khách sạn sẽ được dán ở khu vực quầy lễ tân và trong phòng người thân đến chơi để bạn bè lưu trú theo dõi thực hiện. 

"Tham khảo bảng nội quy khách sạn của của Sao Mai Thanh Hóa

1. Quý khách vui lòng xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận phòng tại Lễ tân.
Kindly present your passport with the valid entry visa for the check-in procedure.

2. Khách sạn chỉ chịu trách nhiệm với những tài sản hoặc tiền được gửi tại quầy Lễ tân
The hotel is only responsible for money or valuables deposited at Reception.

3. Không mang súng đạn, chất cháy nổ, chất độc hại, các chất gây nghiện, vật nuôi hoặc thực phẩm có mùi tanh hôi vào phòng nghỉ. Không nấu nướng, giặt là trong phòng nghỉ.
It is strictly forbidden to bring weapons, explosives,inflammable, narcotics ( drug ), prohibited goods, pets and bulky assets into the hotel or to cook and launder in the room.

4. Không thay đổi, di chuyển đồ đạc trong phòng hoặc từ phòng này sang phòng khác. Trường hợp tài sản, đồ dùng trong phòng bị mất, hỏng do chủ quan Quý khách sẽ phải bồi thường 100% giá trị.
Do not change or move the funiture and equipment from one place to another. They with be liable to indemnifi the hotel at current prices for any losses or demages caused.

5. Xin vui lòng không thay đổi phòng hoặc đưa thêm người vào phòng khi chưa đăng ký trước với Lễ tân.
Please do not change your room or all more people in the room without prior notice to Reception.

6. Nếu có người thân đến thăm, xin quý khách vui lòng liên hệ với Lễ tân để bổ trí nơi tiếp đón.
To receive your relatives, please contact the Reception to arrange a place for meeting.

7. Khi ra khỏi phòng, Quý khách vui lòng rút thẻ chìa khoá ra khỏi ổ điện và gửi tại quầy Lễ tân. Điện trong phòng sẽ tự động ngắt khi cửa đã được khép.
When going out, please check the door and windows carefully and leave the key at Reception. The electricity with be cut off automatically when the door is locked.

8. Nếu Quý khách phát hiện có hiện tượng cháy trong Khách sạn, xin khẩn trương tìm cách thông báo cho người ở khu vực gần nhất và bình tĩnh làm theo chỉ dẫn phòng chống cháy nổ.

If you discover a fire in the hotel, please immediately alert all neighbouring people and comply with the fire-fighting instructions

9. Thời gian trả phòng là 12h30, nếu muộn hơn sẽ phải thanh toán thêm phụ phí tương ứng. Trong trường hợp cần thiết, xin vui lòng liên hệ với Lễ tân.
Check-out time is 12noon, otherwise you will be charged. In case of nece sity, please contact Reception.

10. Trước khi rời khỏi khách sạn, xin Quý khách vui lòng thanh toán toàn bộ các hoá đơn và trả lại chìa khoá phòng cho Lễ tân.
Prior to leaving the hotel, guest are kindly requested to settle all bills and return keys to Reception.

"

Trên đây là 10 nội quy trong khách sạn Sao Mai Thanh Hóa. Mỗi một khách sạn sẽ có những nội quy riêng. Bạn có thể tham khảo thêm 10 nội dung dưới đây. 10 nội dung bắt buộc có trong bảng nội quy bạn bè sạn NỘI QUY KHÁCH SẠN (HOTEL REGULATION) 

1. Quý khách vui lòng xuất trình hộ chiếu hay chứng minh nhân dân để tạo thủ tục nhận phòng tại Lễ tân. Kindly present your passport with the valid entry visa for the check-in procedure. 

 2. Bạn bè sạn chỉ chịu nghĩa vụ với dăm ba tài sản hoặc tiền được gửi tại quầy Lễ tân. The hotel is only responsible for money or valuables deposited at Reception. 

 3. Không mang súng đạn, chất cháy nổ, chất độc hại, số nhiều chất gây nghiện, vật nuôi hay thực phẩm sở hữu mùi tanh hôi vào phòng nghỉ. Không nấu nướng, giặt là trong phòng nghỉ. It is strictly forbidden lớn bring weapons, explosives, inflammable, narcotics (drug), prohibited goods, pets and bulky assets into the hotel or to cook and launder in the room. 

4. Không thay thế, di chuyển đồ đạc trong phòng hoặc từ phòng này sang phòng chưa biết. Trường hợp tài sản, đồ dùng trong phòng bị mất, không dùng được do chủ quan Các bạn sẽ cần bồi luôn 100% giá trị. Do not change or move the furniture and equipment from one place lớn another. They with being liable lớn indemnify the hotel at current prices for any losses or damages caused. 

 5. Xin vui lòng không chuyển biến phòng hoặc đưa thêm người vào phòng lúc chưa đăng ký trước với Lễ tân. Please do not change your room or all more people in the room without prior notice to Reception. 

6. Nếu sở hữu người thân đến thăm, xin quý khách vui lòng địa điểm với Lễ tân để bổ trí nơi tiếp đón. To receive your relatives, please contact the Reception lớn arrange a place for meeting. 

 7. Khi ra khỏi phòng, Quý khách vui lòng rút thẻ chìa khoá ra khỏi ổ điện và gửi ngay khi quầy lễ tân. Điện trong phòng sẽ tự động ngắt khi cửa đã được khép. When going out, please check the door and windows carefully and leave the key at Reception. The electricity with be cut off automatically when the door is locked. 

 8. Nếu Người dùng phát hiện có hiện tượng cháy trong Người quen mới đến sạn, xin khẩn trương tìm cách chế biến thông báo cho người làm công gần nhất và bình tĩnh nêm theo chỉ dẫn phòng hạn chế cháy nổ. If you discover a fire in the hotel, please immediately alert all neighboring people and comply with the fire-fighting instructions 

 9. Thời hạn trả phòng là 12h30, nếu trễ hơn sẽ phải thanh toán thêm phụ phí tương ứng. Trong trường hợp cần thiết, xin vui lòng liên hệ với Lễ tân. Check-out time is 12noon, otherwise, you will be charged. In case of necessity, please contact Reception. 

 10. Trước khi rời khỏi người quen mới đến sạn, xin Quý khách vui lòng thanh toán đông đảo các hoá đơn và trả lại chìa khoá phòng cho Lễ tân. Prior lớn leaving the hotel, the guest is kindly requested to settle all bills and return keys lớn Reception.

Tham khảo thêm các món súp ngon và dễ làm tại link này
more...

Posted by: nguyenthanhcong92 at 09:44 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 1507 words, total size 15 kb.

<< Page 1 of 1 >>
20kb generated in CPU 0.03, elapsed 0.037 seconds.
30 queries taking 0.0237 seconds, 40 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.